RENDITINGIMUSED 


Info

Pakume rendiks Adria Matrix autoelamut. Meie renditav sõiduk on puhas, hooldatud ning tehniliselt korras. Kõik kuvatavad hinnad sisaldavad liiklus- ja kaskokindlustust.

Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. on keelatud. Keelatud on rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.

Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku loata.

Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkabussi rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib, Rendileandja ei paku asendusautot.  NB! AUTOELAMUS ON KEELATUD SUITSETADA.  Autos ei tohi ilma eelneva kokkuleppeta vedada lemmikloomi. Ülalnimetatud summad on Rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.

Massid

Täismass 3500 kg, tühimass 3005 kg, kandevõime 495 kg, piduritega haagise lubatud mass 2000 kg, piduriteta haagise lubatud mass 750 kg, lubatud koormus haakeseadmele 80 kg.

Mõõtmed

NB! Pikkus 7,37 m, laius 2,29 m, kõrgus 2,83 m.

Broneerimine


September-Mai

• 3-7 päeva 99 € /päev  
• 8-14 päeva 89 € /päev  
• 15+ päeva küsi hinda!


Juuni – August

• 5-7 päeva 145 € /päev
• 8-14 päeva 135 € /päev
• 15+ päeva küsi hinda!


Kõrghooajal (juuni-august) on minimaalne rendiperiood 5 päeva, lühem rendiperiood võimalik ainult vaba auto olemasolul.

Autoelamut on võimalik broneerida   autoelamurent@gmail.com  või meile helistades +372 53 490 346. Broneering jõustub 24 tunni jooksul peale broneerimistasu laekumist meie arveldusarvele. 

Dokumendid / Leping 

Enne sõiduki reaalset kättesaamist peab Rentnik esitama kehtiva juhiloa ja kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Palume edastada ka kõikide lisajuhtide pildiga dokumentide (juhiluba ja ID-kaart või pass) koopiad. Lubame oma autoelamu rooli juhi, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba, kes on vähemalt 21 aastat vana ja kes omab juhistaaži mitte vähem kui 3 aastat. Samad tingimused laienevad ka teisele juhile. Rentnik peab nõustuma lepingu tingimustega, kasutama sõidukit vastavalt nendele tingimustele ja kinnitama seda allkirjaga rendilepingul. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt  volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia). Autoelamuga on ilma eelneva kokkuleppeta keelatud sõita väljaspool Euroopa Liitu. Rentnikul on keelatud rendiautoga siseneda riikidesse, kus rendiautole kindlustused ei kehti (Venemaa, Ukraina, Valgevene, Aserbaidzan, Armeenia, Gruusia).

 

Tasumine 

Broneerimistasu on 200 €. Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Matkabussil on tagatisraha kokku 500 €, millest 200 € tasutakse broneerimisel ja 300 € enne autoelamu kätte saamist.  Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata. Tagatisraha tagastatakse lepingu lõpetamisel ning nõuete puudumise korral rentnikule, Kui ei ole avastatud varjatud kahjustusi autoelamul ja ei ole saabunud nõudeid kolmandatelt pooltelt võimalikest rikkumistest (avarii, liikluskaamerad) ja tekitatud kahjudest. Rendihinnad sisaldavad täiskasko kindlustust ja kohustusliku liikluskindlustust. Hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest. Rendi algus kell 12.00 ja tagastus kell 15.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Nii renditasu kui matkabussi tagatisraha tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Hilisemad arveldused toimuvad pärast sõiduki tagastamist Rendileandjale. Tasuda on võimalik sularahas ja ülekandega.

 

Sõiduki üleandmine 

Autoelamu üleandmiseks kulub ligi 0,5 tundi, mis sisaldab põhjalikku instruktsiooni kasutamise kohta. Anname Teile üle puhta matkabussi nii seest kui väljast, täis kütusepaagiga, täis puhtavee paagiga ja tühja reoveepaagiga ning ühe gaasiballooniga (11kg) autoelamu.

Rendiperiood, sõitmine matkaautoga 

Matkabussi rendi minimaalne rendiperiood on (3 ööpäeva). Kui matkabuss tagastatakse rohkem kui 3 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Palume rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Klient ei tohi renditud matkabussiga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Kindlasti tuleb teavitada rendileandjat plaanitavast marsruudist. 


Kindlustus


Omavastutus on 635 eurot kindlustusjuhtumi kohta. Liiklusõnnetuse, lõhkumise või varguse korral teatage sellest kindlasti politseisse. Politseist tuleb võtta kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Koheselt tuleb ühendust võtta rendifirmaga (info: 24h +372 53 490 346). Kasko Kahjukäsitlus korraldatakse telefoni teel (+372 7771211). Mugavalt saab autoabi tellida ka digitaalselt siin.

 

Auto seisukord ja kohustus Rentnikule


Matkabuss antakse kliendile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Sõidukil on täidetud puhas vesi, gaas 11 kg. Kohustuslik on tutvuda matkaauto kütte, vee, pliidi, külmiku ja wc kasutamisega. Sõidukit kätte saades tuleb matkabuss hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõik vigastused või puudused, vastasel juhul võib Rentnik jääda süüdi vigastuste eest või puudustes, mis olid sõidukil juba enne Rentnikule üleandmist. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustuse korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul.  Rendifirma ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega. Kui rike tekib rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada hinnaalandust renditasust, kui Rendifirma ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva Sõiduki korrasolekuks.


Kütus 

Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga. Matkabussi tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse juurde renditasule leppetrahv 40 €. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik. Matkabuss kasutab diiselkütust.

 

Nõuded kolmandatelt isikutelt, trahvid, rikkumised

 

Kõik Rentniku või matkabussi kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad Rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

 

Auto tagastus

Auto tuleb tagastada täis kütusepaagiga, nagu see on auto üleandmisel Rentnikule. Täis paagist puudu oleva kütuse eest tasub Rentnik. Tagastusel peab matkabuss olema täispuhtavee paagiga ja tühja reoveepaagiga. WC kassett tühjendada.  Auto sisekoristus ja puhastus väljast peab olema sama hästi tehtud, kui oli auto vastuvõtul. Kui Rentnik jätab sõiduki seest piisavalt või täielikult puhastamata ja/või WC kasseti tühjendamata, tuleb tasuda Rendileandjale auto puhastustasu alljärgnevate tööde eest:      

Rendijärgne koristus– kokku 85 €
WC kasseti tühjendus ja hallveepaagi tühjendamine – kokku 30 €
Välipesu– kokku 25 €

KORISTUSE ABC

 • Tühjenda kõik kapid ja riiulid oma asjadest
 • Tühjenda WC kassett, loputa see korralikult läbi, lisa kasseti põhja veidi vett ning WC keemiakotike
 • Tühjenda reoveepaak. kraan asub väljas, tagumise vasaku ratta taga
 • Puhasta niiske lapiga kõik määrdunud pinnad
 • Tühjenda prügikastid, vii prügi ära
 • Sulge kõik aknad ja luugid, ava kardinad
 • Puhasta põhjalikult tualettpott, valamu, segisti
 • Puhasta peegel ja vajadusel riiulid, kapiuksed
 • Puhasta niiske lapiga kõik pinnad, pliidi/ahju  tagasein, kapiuksed, riiulid, valamu ja segisti
 • Puhasta põhjalikult gaasipliit ja pliidikate
 • Tühjenda külmkapp, pese vajadusel riiulid
 • Lülita külmik välja. Ära jäta sügavkülma jääd ega toiduaineid Pane kogu kaasasolnud varustus korralikult kokku
 • Lülita 220 V inverter sisse, kui puudub vooluga ühendamine. Puhasta tolmuimejaga põrand
 • Lülita 220 V inverter välja Pese matkabuss väljast Rocca Al Mare Jazz käsipesulas, kui endal puudub koht https://www.jazzpesulad.ee/rocca-jazz-selvepesula 
 • Viimane tankimine teha Rocca Al Mare Neste või Circle K tanklas

Lepingu kehtivus ja vaidluste lahendamine 

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel  täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus. Leping saadetakse kliendile tutvumiseks/allkirjastamiseks e-mailile.