Tekstiilipesuri kiirjuhend

 • Puhastuslahuse valmistamine
 • Segage puhas vesi ja puhastusaine
 • puhtas anumas (kontsentratsioon vastavalt puhastusaine andmetele).
 • Lahustage puhastusvahend vees.
 • Märkus: Soe vesi (maksimaalselt tabletti RM 760 jaoks 40 °C)
 • tugevdab puhastustoimet. Kontrollige puhastatava pinna temperatuuritaluvust.

 • Puhta vee paagi täitmine
 • Valage puhastuslahus puhta vee paaki.
 • Täituvus ei tohi olla kõrgemal tähisest
 • „MAX“.

 • Seadme sisselülitamine
 • Ühendage võrgupistik.
 • Imiturbiini sisselülitamiseks vajutage
 • imemislülitit.
 • Piserduspumba sisselülitamiseks vajutage piserdamise lülitile.

 • Puhastamine
 • Vigastusoht. Enne seadme kasutamist kontrollige puhastatavat eset mõnes silmatorkamatus kohas värvi- ja veekindluse osas.
 • Puhastuslahuse piserdamiseks vajutage kaarel olevale hoovale.
 • Liikuge üle puhastatava pinna nii, et liikumisrajad osaliselt kattuksid. Seejuures tõmmake otsakut tagasi (mitte lükata).
 • Otsakuid vahetades võib käsiotsaku torgata tarvikute hoidikusse.

 • Seadme väljalülitamine
 • Lülitage välja piserdus- ja imemislüliti.
 • Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.

 • Tühjendage musta vee paak
 • Kui musta vee paak on täis, lülitage imemis- ja piserduslülitid välja.
 • Võtke kaas ära.
 • Võtke musta vee paak seadmest välja ja tühjendage.

 • Puhta vee paagi tühjendamine
 • Lülitage seade välja.
 • Vajutage korraks kaarel olevale lülitile
 • rõhu alandamiseks.
 • Lahutage kaar piserdus-/imivoolikut.
 • Riputage imivoolik puhta vee paaki.
 • Imiturbiini sisselülitamiseks vajutage imemislülitit.
 • Imege puhta vee paak tühjaks ja lülitage seade välja.
 • Võtke kaas ära.
 • Võtke musta vee paak seadmest välja ja tühjendage.

 • Seadme läbipesemine
 • Ühendage (käsiotsakuga) kaar imivoolikuga.
 • Ühendage pihustusvooliku ühendusdetail kaarega ja laske asendisse fikseeruda.
 • Valage puhta vee paaki umbes 2 l kraanivett.
 • Puhastusainet mitte lisada.
 • Piserduspumba sisselülitamiseks vajutage piserdamise lülitile.
 • Hoidke käsiotsakut äravoolu kohal.
 • Vajutage kaarel olevat hooba ja loputage seadet 1 kuni 2 minutit.
 • Lülitage seade välja.

 • Puhastamismeetodid

 • Normaalne määrdumine
 • Piserdage puhastuslahus ühe töökäiguga peale ja imege masinasse.
 • Märkus: Veelkordne imemine ilma piserduseta lühendab kuivamisaega

 • Tugev määrdumine või plekid
 • Kandke puhastuslahust peale (imiturbiin on välja lülitatud) ja laske 10 kuni 15
 • minutit mõjuda.
 • Puhastage pinda nagu normaalse määrdumise puhul.
 • Et puhastustulemus oleks veelgi parem, puhastage pinda vajadusel veelkord puhta sooja veega

 • Postrite puhastamine
 • Õrnade materjalide puhul doseerige puhastusvahendit nõrgemas annuses ja
 • pihuastage pinnale u. 200 mm kauguselt. Seejärel imege ainult puhtaks.

 • Näpunäiteid puhastamiseks
 • Tugevasti määrdunud kohad piserdage eelnevalt sisse ja laske puhastuslahust 5 kuni 10 minutit mõjuda.
 • Töötage alati valgusest varju (akna juurest ukse juurde).
 • Töötage alati puhastatud pinnalt puhastamata pinnale.
 • Mida õrnem põrandakate (idamaised vaibad, pärsia vaibad, katteriie), seda madalamat puhastusaine kontsentratsiooni tuleb kasutada.
 •  Pika karusega vaipu harjata pärast puhastamist märjana karuse suunas (nt karuseharja või narmasharjaga).
 • Et vältida muljumiskohti või roosteplekke, tohib puhastatud pinnale astuda või sellele mööblit asetada alles pärast kuivamist.